Recondicionament de motlles

Una segona vida per als seus motlles

Reparem o recondicionem motlles que, perquè tenen una llarga vida o per un mal disseny, no donen la producció requerida.

Juntament amb el client, el nostre personal tècnic realitzarà un estudi de viabilitat.

Un cop feta la modificació, es faran les proves oportunes fins a obtenir el resultat adient.